Kas mes ?

KOMANDA

Renata yra šios kontoros steigėja ir šerdis.
Ji intensyviai praktikuoja nuo 2009 ir yra ginčų sprendimo virtuozė.

Klientai ja žavisi už gebėjimą pateikti aiškius atsakymus ir rasti sprendimo būdus, nežadant to, kas neįmanoma, bet sugebant padėti išspręsti ar sukurti viską, ką išspręsti ar sukurti teisinėmis priemonėmis įmanoma.

Renata Todesaitė

Advokatė, partnerė

Elzė praktikuoja nuo 2002, o prieš prisijungdama prie kontoros dirbo Europos teisės departamente ir didžiosiose Lietuvos kontorose, o taip pat vadovavo Valiunas Ellex Briuselio ofisui.

Būdama išskirtinė tarptautinės ir ES teisės ekspertė, ji taip pat puikiai konsultuoja ir nacionalinės teisės instituciniais bei reguliaciniais klausimais.

Dr. Elzė Matulionytė

Advokatė, partnerė

Prie kontoros prisijungdama 2018 metais, Viktorija atnešė į ją daugiau nei dešimties metų teisinio darbo patirtį viešajame ir tarptautiniame sektoriuje Nacionalinėje Mokėjimo Agentūroje ir Tarptautinėje Migracijos Organizacijoje.

Viktorija dirba su sudėtingiausiais opiausiais migracijos ir žmogaus teisių klausimais, o taip pat ir viešųjų pirkimų bei finansų klausimais.

Viktorija Pranevičiūtė

Advokato padėjėja

SPRENDIMŲ MENAS

Ginčų sprendimas

Geriausias ginčo sprendimo būdas – kai ginčas tiesiog negali atsirasti, todėl savo klientams pirmiausia siūlome, kaip apsidrausti ir apsisaugoti nuo potencialių ginčų.
Ginčui visgi kilus padedame nuo pat jo užuomazgų visose derybų, tarpininkavimo ar teisminių ginčų stadijose.

Instituciniai klausimai

Teikiame konsultacijas ES teisės klausimais ir su ja susijusiu nacionaliniu reguliavimu (prekybos, transporto, energetikos ir kt. sektoriuose).
Atstovaujame santykiuose su ES ir nacionalinėmis valdžios institucijomis.

Teisinių projektų valdymas

Planuojame kliento teisinių projektų įgyvendinimą, surandame efektyviausią teisininkų komandą, sudarome biudžetą ir prižiūrime jo bei teisinių procesų vykdymą kokybiškai ir laiku.

Komercinė, įmonių ir mokesčių teisė

Nuolat dirbame sutarčių sudarymo, vykdymo, užtikrinimo klausimais. Konsultuojame įmonių valdymo, atitikties ir atsakomybės klausimais. Padedame itin jautrioje mokesčių srityje.

Nekilnojamasis turtas

Konsultuojame įvairiais su nekilnojamojo turto sandoriais susijusiais klausimais nuo įsigijimo ar nuomos iki žemės panaudojimo.

Darbo ir migracijos teisė

Dirbame su visais samdos, darbo ir atleidimo teisiniais klausimais, o prireikus ir iš to kylančiais ginčais.
Specializuojamės ne Lietuvos piliečių įdarbinimo, gyvenimo ar verslo teisiniais klausimais, o taip pat Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo klausimais.

KAIP MUS RASTI

Adresas

ART Law Office
Stuokos-Gucevičiaus g. 9-11
LT-01122 Vilnius

El. paštas

info@artlaw.lt